Priser

Leie av vårt lokale har følgende priser:

Hverdager Mandag til Torsdag Pris: 3800kr.

Fredag og Lørdag Pris: 4800kr.

Fredag til og med Søndag 9000kr.

Utvask av lokalet: 500kr.

Lokalet må være ferdig ryddet til kl 12 dagen etter.

Har man spesielle ønsker om når man vil ta over lokalet, evt leie lengre, ta kontakt med oss.

Vi kan også tilby leie pr time til møter osv.